Általános Szerződési Feltételek

Az oldal látogatója, az oldalra való kattintással elfogadja és tudomásul veszi, hogy a weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Ha másként írásban nem rendelkezünk, akkor az oldalakon bemutatott műszaki megoldások másolásához nem járulunk hozzá.

Vásárlási feltételek:

Vállalkozásunk egyedi vevői megbízások alapján fejleszt és készít termékeket. Az oldalunk nem webáruházként működik, viszont a nagyobb érdeklődésre számító termékeinkből készítünk több darabot is raktárunkra. Ezekből lehetőséged van választani, illetve rendelni, melyet a rendelési szándék jelzését követően (rendelési ablak, vagy e-mail) a pillanatnyi raktárkészlet figyelembe vételével egyeztetünk és igazolunk vissza. Az egyedi igények alapján készülő és a raktárunkról választható termékek esetében is az egyeztetés során válaszolunk a műszaki és a vásárlás részleteivel kapcsolatos kérdéseidre és eközben tudod kiválasztani a számodra kedvező fizetési és postázási módot is.
A postázásig lehetőséged van a rendelés tartalmának módosítására, raktárról választott termék esetén annak akár  törlésére is.
A visszaigazolt rendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak és a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4. § (10) bekezdése az irányadók.
A szerződést a stabi.hu oldal üzemeltetője, Tóth János egyéni vállalkozóval kötöd meg

Lehetséges fizetési módok :

Banki átutalás esetén: 

A közlemény rovatba kérjük a rendelés hivatkozási azonosító számát tüntesd fel.
Amennyiben a rendeléssel kapcsolatos egyeztetés során más megállapodás nem történik, úgy banki átutalás esetén kérünk a rendelés visszaigazolásától számított 3 munkanapon belül a rendelt termék árának és a postai szolgáltatás költségének rendezésére.

Utánvétel esetén:

Szállító partnereinknél lehetőséged van a rendelt terméket utólagosan, átvételkor is fizetni. Az utánvétel esetében partnereink plusz költséget számolnak fel, melynek díja a választott szállítási módtól függően változik.

Árak:

Az oldalainkon feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes listaárak.
A szállítási költség a szállító partnerek által meghírdetett értékek szerint kerül felszámításra az általad kiválasztott szállítási mód szerint.
Amennyiben oldalainkon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatunk a változásokról. Ezt követően még egyszer megerősítheted a rendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármelyikünk elálljon a szerződéstől.

Rendelés feldolgozás:

A rendeléseket beérkezésüket követően 24 órán belül ellenőrizzük és visszajelzést küldünk az általad megadott e-mail címre. A rendelés részleteit elektronikus üzenet váltás során egyeztetjük, a rendelt termék elérhetőségéről visszaigazolást küldünk.

Postázási módok:

A Magyar Posta, GLS és a FoxPost Zrt. által kínált szolgáltatások szerint.

Raktárhiány esete:

Amennyiben a rendelt termék nincs raktáron, úgy haladéktalanul értesítünk erről és egyeztetjük a teljesítés várható idejét.

Vásárlástól való elállás:

Raktárról választott termék esetén:

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet értelmében a termék átvételétől számított tizennégy munkanapon belül élhetsz elállási jogoddal.
Ebben az esetben saját költségeden ajánlott postai küldemény formájában küldd vissza címünkre a sérülésmentes terméket, melynek teljes vásárláskori listaárát banki átutalással három munkanapon belül visszatérítjük.
Sérülten visszaérkező termék árát a sérülés mértékének  figyelembe vételével van módunk csak visszatéríteni.

Egyedi termék esetén:

Egyedi megbízás alapján tervezett és készített termék esetén a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében elállási kérelmed sajnos nem minden esetben vehetjük figyelembe, annak elbírálása mindig egyedileg történik

Postázáskor sérült termék:

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét és az értékesítés törlését biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

Jótállás:

Termékeikre 1 év jótállási időt biztosítunk. Ezen idő alatt bekövetkezett a rendeltetés szerű használatból eredő hibák javítását garantáljuk. Nem gazdaságosan javítható hibák esetén a terméket cseréljük. A jótállás érvényesítése egyeztetést követően a hibás termék, valamint a vásárlást bizonyító számla címünkre történő visszajuttatásával lehetséges. Jótállás esetén a visszaküldés, valamint az újbóli, az általad megadott címre történő szállítás költségeit átvállaljuk Tőled.

Vásárlási feltétel:

Honlapunk nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendeléssel egy úttal arról is nyilatkozol, hogy nagykorú vagy.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A vásárolt termékkel vagy tevékenységünkkel kapcsolatos kifogásaid az alábbi elérhetőségeken terjesztheted elő:

Vállalkozásunkkal, termékeink forgalmazásával közvetlenül kapcsolatban álló magatartásukkal, tevékenységünkkel, vagy mulasztásunkkal kapcsolatos panaszod közlése szóban vagy írásban van lehetőséged.
A szóbeli panaszt a vállalkozásunk azonnal megvizsgálja, és szükség szerint megoldást kínál rá. Ha a panasz kezelésével nem értesz egyet, vagy a panaszod azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozásunk panaszodról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a átadjuk számodra.
Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül írásban küldjük meg válaszunkat.
Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt esetlegesen elutasító álláspontunkat minden esetben indokoljuk. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látjuk el.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek az alábbiakat tartalmazza:

1. a vevő neve, lakcíme,
2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
3. a vevő panaszának részletes leírása, a vevő által
bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
4. a vállalkozásunk nyilatkozata a vevő panaszával kapcsolatos
álláspontról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb
elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a vevő aláírása,
6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi
azonosítószáma.

Vállalkozásunk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
A panaszod esetleges elutasítása esetén a tájékoztatunk arról, hogy panaszoddal – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheted.
Amennyiben a jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztóvédelmi hatóságoknál, békéltető testületnél, vagy bírósági eljárás keretében áll nyitva jogérvényesítési lehetőség.
A fenti lehetőségek mellett kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot az alábbi linkre kattintva érheted el:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.
Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

Részleges érvénytelenség

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

– 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről,
– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
– 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,
– 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól,
– 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól,
– 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,
– 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
– az Európai Parlament és a Tanács 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
– az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).